Dňa 13. marca sme sa dočkali druhého dňa v divadle. Prichádza ťažká noc a cez noc súťažiaci musia nacvičiť kvarteto. To sa dialo v hoteli. Či sa vôbec ostatní hostia vyspali nevedno. Celú noc skúšali. Zostalo ich 60. Klasika, aj teraz prišiel tvrdý budíček. Úplne sprostý a zbytočný po pár minútach spánku. Ale to už k Superstar patrí. Dnes nás opustí ďalších 20 adeptov.