Náš brat nás víta z videa, kde hlási, že na rok 2011 pripravuje veľa veci, veľa zmien a veľa vecí v ktorých chce byť zasa najlepší. Praje nám len to dobré do Nového roka a mnoho iného. Veď vypočujte si aj vy jeho pozdravy.