Ak už majú všetci spievať niečo od Mekyho, asi najviac možné prespievať pre Michala bolo práve skladbu Dr. Jekyll Mr. Hyde, lebo je taká pohodová, odľahčená, ba skôr tupá, čo sa možno hodí aj pre Michala. Pri jeho speve ho sledoval dokonca samotný Meky a ten ani nebol sklamaný…