Deborah z minulého Česko Slovenského Superstar vypadla celkom na začiatku. Žiaľ, diváci sú idioti, lebo v žiadnom prípade sa nehlasuje čisto pre spev, ale aj pre imidž a výzor. Deborah spievala naozaj dobre a vypadla, čo prekvapilo aj Paľa Haberu, ten ju tipoval na postup. Po pravde, vtedy sme nepochybovali že postúpi. Diváci sklamali. Ale tak to býva, aj vo Vyprdených vyhral tej najväčší dement a transexuálne hovado aké kedy po planéte chodilo, len v´daka diváckym hlasom. Toto video nám vráti Deborah opäť do Superstar, hoci len na chvíľu.