Celeste Rizvana Buckingham sa splnil malý sen, ktorý si zaželala na narodeniny. Niekde len medzirečou poznamenala, že by si rada vyskúšala moderovať počasie a to jej aj splnili. K narodeninám tak dostala darček. Vymyslela pritom zaujímavú skomoleninu, no nešlo jej to ani zkle, na prvý krát. Škoda len že pritom ako to predtáčali, že jej neurobili lepšiu finálnu verziu nahrávky.